Nieuws aanmelden

Laatste nieuws

Evenement aanmelden

Kalender

lezing 'De wijde wereld van Cornelis Pijnacker 1570 - 1645' door Paul Brood

Cornelis Pijnacker: Een 17de eeuwse Pijnackerse BN'er

In 1570 werd Cornelis Pijnacker geboren in een van de grootste boerenhoeves in het oude dorp van Pijnacker, toen "An de Kerck" genaamd. De hoeve heette Kerckhoven en stond vlak bij de nieuwe oude "scheve" toren. Over deze Pijnackernaar is nu een uitgebreide biografie gepubliceerd door Paul Brood.

Geleerd, ambitieus, avontuurlijk, reislustig, ongedurig dat zijn zijn eigenschappen. Cornelis Pijnacker (1570-1645) bewoog zich op eigenzinnige wijze in de academische wereld van Leiden en Groningen. Hij was een goed docent, onderhield een uitgebreid netwerk in de bovenlaag van de Nederlandse Republiek. Hij kende Hugo de Groot persoonlijk en was bevriend met de rector van de Groninger universiteit Ubbo Emmius. Maar hij had ook politieke belangstelling. In 1622 nam hij de opdracht van de Staten Generaal aan om als gezant naar Noord-Afrika te gaan en in 1625 ging hij opnieuw naar dit gebied dat toen Barbarije heette.

Later ging hij in Drenthe aan de slag als jurist en maakte daar in 1634 de eerste kaart van de provincie. Als 66-jarige werd hij hoogleraar in Franeker, waar hij op 75-jarige leeftijd overleed. Het verhaal geeft een verrassend goed beeld van de Nederlandse samenleving in de gouden Eeuw, waarin de oorlog en de geloofsstrijd voortdurend aan de orde zijn.

Paul Brood (1952) is archivaris en rechtshistoricus en werkte in de rijksarchieven van de provincies Drenthe en Groningen. Vanaf 2000 werkte hij bij het Nationaal Archief in Den Haag en sinds 2016 is hij docent aan de Universiteit van Leiden Hij studeerde Rechten in Groningen en promoveerde in Leiden op het onderwerp Belastingheffing in Drenthe 1600-1822 Als schrijver en redacteur is hij betrokken bij een groot aantal historische publicaties, waaronder het boek over het leven van Cornelis Pijnacker. In 2015 kreeg Paul Brood de Keuningsprijs, een tweejaarlijkse prijs, uitgereikt voor zijn reeks van publicaties over de Veenkoloniale gemeentes

De lezing van het HGOP vindt plaats op donderdag 21 maart 2019 in ‘De Acker’, Park Berkenoord 2, Pijnacker. Aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis voor leden. Belangstellende niet-leden zijn ook van harte welkom (bijdrage € 5).