Nieuws aanmelden

Laatste nieuws

Evenement aanmelden

Kalender

Spreekuur Wethouder Van Tatenhove in Bleiswijk

Een inwoner die een vraag heeft voor een wethouder of met hem/haar van gedachte wil wisselen, hoeft daarvoor niet meer naar het gemeentehuis te komen. In het coalitieakkoord is besloten om voor elke kern een wethouder te benoemen. De kernwethouders gaan eens in de maand naar de betreffende kern toe. 

Wethouder Ankie van Tatenhove (ChristenUnie) is een van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Zij is Kernwethouder voor Bleiswijk.

De wethouders zijn behalve kernwethouder ook houder van een aantal portefeuilles. Het kan dus zijn dat u daarom een andere wethouder dan uw eigen kernwethouder wilt spreken en daarvoor naar een andere kern moet gaan.

Wethouder Ankie van Tatenhove heeft in haar portefeuille:

 • Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
 • Combinatiefunctionarissen
 • Decentralisatie participatie en zorg
 • Kern Bleiswijk
 • Kunst, cultuur en monumentenzorg
 • Seniorenbeleid
 • Sociale zaken en welzijn
 • Straatnaamgeving
 • Volksgezondheid
 • Werk en inkomen
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • 4e locoburgemeester

Bibliotheek Oostland

11 september 2019

15:00 - 16:00

Nachtegaallaan 4

Bleiswijk

Gratis toegang