Nieuws aanmelden

Laatste nieuws

Evenement aanmelden

Kalender

Spreekuur Wethouder Abee in Berkel en Rodenrijs

Een inwoner die een vraag heeft voor een wethouder of met hem/haar van gedachte wil wisselen, hoeft daarvoor niet meer naar het gemeentehuis te komen. In het coalitieakkoord is besloten om voor elke kern een wethouder te benoemen. De kernwethouders gaan eens in de maand naar de betreffende kern toe. 

Wethouder Albert Abee (CDA) is een van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Hij is Kernwethouder voor Berkel en Rodenrijs.

De wethouders zijn behalve kernwethouder ook houder van een aantal portefeuilles. Het kan dus zijn dat u daarom een andere wethouder dan uw eigen kernwethouder wilt spreken en daarvoor naar een andere kern moet gaan.

Wethouder Albert Abee heeft in zijn portefeuille:

 • Bleizo
 • Contract afvalinzameling
 • Economie (o.a. FES-Oostland)
 • Financiën
 • Greenport
 • Grondzaken
 • Kern Berkel en Rodenrijs
 • Nutsbedrijven (Eneco, Cai/glasvezel)
 • Vastgoedbeleid
 • Volkshuisvesting/VINEX
 • 2e locoburgemeester

Bibliotheek Oostland

19 maart 2019

16:00 - 17:00

Nieuwstraat 25

Berkel en Rodenrijs

Gratis toegang