Nieuws aanmelden

Laatste nieuws

Evenement aanmelden

Kalender

Spreekuur Wethouder Arends in Bergschenhoek

Een inwoner die een vraag heeft voor een wethouder of met hem/haar van gedachte wil wisselen, hoeft daarvoor niet meer naar het gemeentehuis te komen. In het coalitieakkoord is besloten om voor elke kern een wethouder te benoemen. De kernwethouders gaan eens in de maand naar de betreffende kern toe.

Wethouder Kathy Arends (VVD) is een van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Zij is Kernwethouder voor Bergschenhoek.

De wethouders zijn behalve kernwethouder ook houder van een aantal portefeuilles. Het kan zijn dat u daarom een andere wethouder dan uw eigen kernwethouder wilt spreken en daarvoor naar een andere kern moet gaan.
 

Wethouder Kathy Arends heeft in zijn portefeuille:
 • Afvalbeleid
 • Centrum voor jeugd en gezin
 • Decentralisatie jeugdzorg
 • Groen en water (o.a. Groenzoom)
 • Jeugd
 • Kern Bergschenhoek
 • Milieu
 • Omgevingsvergunningen
 • Onderwijs
 • Riool
 • Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen
 • Sport
 • 3e locoburgemeester

Ontmoet!

18 februari 2019

15:30 - 16:30

Wilhelminastraat 1A

Bergschenhoek

Gratis toegang