Nieuws aanmelden

Laatste nieuws

Evenement aanmelden

Kalender

Spreekuur Burgemeester Ravestein

Het college van Pijnacker-Nootdorp vindt goede communicatie tussen inwoners en bestuur erg belangrijk. Wilt u iets bespreken met de burgemeester, dan kunt u naar haar spreekuur komen.

Voor uw bezoek aan het spreekuur van de burgemeester een afspraak maken bij: bestuurssecretariaat, tel. 015 36 26 915 of bestuurssecretariaat@pijnacker-nootdorp.nl

Burgemeester Francisca Ravestein is voorzitter van het college en van de gemeenteraad.

Werkgebied/portefeuille:
 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking
 • Burgerzaken
 • Communicatie en citymarketing
 • Bezwaar en beroep
 • Handhaving
 • Alcoholbeleid
 • Cultuur
 • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Rotterdam/Den Haag (MRDH)
 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden – portefeuille acute zorg
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg politie
 • Lid Bestuurlijke Stuurgroep Meldkamerdomein
Over de activiteiten van de burgemeester doet zij verslag in het burgerjaarverslag. Dit vindt u op burgerjaarverslag.pijnacker-nootdorp.nl

Nevenfuncties
 • Voorzitter Nederlandse Basketball Bond (NBB) (niet betaald)
 • Member Executive Council International Wheelchair Basketball Federation (IWBF) (niet betaald)

Gemeentehuis Pijnacker-Nootdorp

19 december 2017

17:00 - 18:00

Oranjeplein 1

Pijnacker

Gratis toegang, op afspraak